پدال 360 درجه کد 172

155,000 تومان

پدال 360 درجه کد 113

210,000 تومان

محلول بی‌ حسی سان شاین

265,000 تومان

پدال 360 درجه کد 114

300,000 تومان

ژل بی‌ حسی وگنر

350,000 تومان

ترانس Tattoo Boutique کد 108

480,000 تومان

پدال فلزی TRIGO

550,000 تومان

ترانس Elfin کد 111

550,000 تومان