استنسیل

استنسیل کاغذی است که هنرمند تاتو از آن برای انتقال طرح برای انجام تاتوی واقعی استفاده می کند.

متداول ترین روش استفاده از این کاغذ نوع ترموگرافی انتقال طرح به پوست است. اما همچنین می توان کاغذ قابل چاپ در برخی پروژه ها استفاده کرد.

نمایش دادن همه 6 نتیجه