مجله تاتو مارکت

کنترل محل تاتو (حین پاک کردن تاتو)

تاتو مارکت- کنترل محل تاتو (حین پاک کردن تاتو)

ناراحتی بعد از تاتو مستقیما به اندازه محل تاتو بستگی دارد. بنابراین تحمل ناراحتی تاتو در محل کوچک راحت است. می بایست در افرادی که حساس به درد هستند محل تاتوی بزرگ را به چند بخش تقسیم کرد و در یک زمان یک بخش را تاتو کرد. این روش دو مزیت دارد:

1- ناراحتی قابل تحمل

2- به حداقل رساندن ناحیه مورد نظر تاتو. (عیب این روش طولانی شدن دوره پاکسازی و درمان است.)

 

توجه: تا زمانی که قسمت تاتو شده درمان نشده خط بین دو قسمت را تاتو نکنید. اگر تاتوی بزرگ به 5 قسمت همانند شکل زیر تقسیم شود بهتر است قسمت های 1، 3 و 5 ابتدا تاتو و بعد قسمت های 2 و 4 بمنظور اجتناب از مشکل زخم تاتو شود.

 

محل تاتو

افرادی که قادرند ناراحتی بیشتری را تحمل کنند و می خواهند کاملا تاتو را در مدت کوتاهی پاک کنند، ناحیه بزرگ را می توان بعنوان یک قسمت در نظر گرفت. حداقل سازی حرکت در ناحیه مورد عمل مهم است.

دیدگاهتان را بنویسید