مجله تاتو مارکت

نحوه پنهان کردن تاتو

تاتو مارکت- نحوه پنهان کردن تاتو

پوشیدن لباس رو تاتو: با پوشیدن لباس تاتو را پنهان می کنید. اگر آماده پاک کردن یا لیزر تاتو نیستید از لباس برای پوشش تاتو استفاده کنید.

تاتو را با آرایش پنهان کنید: زیرسازی با پوشش سنگینی پیدا کنید که مرتبط با رنگ پوست نزدیک تاتو باشد (برای کوتاه مدت). محصولات آرایشی خاصی برای پوشش تاتوها طراحی شده اند و می توان آنها را در فروشگاه های آرایشی یافت. پوشش بلند مدت تاتو با آرایش پیشنهاد نمی شود.

پوشش تاتو با تاتو: این پوشش شامل پوشیدن تاتوی قدیمی با تاتوی جدید که بزرگ تر است.

  • تاتوکاری را بیابید که متخصص پوشیدن تاتو باشد و می تواند نمونه کارها و کیفیت کار را به شما نشان دهد.
  • طرحی را نیاز دارید که بزرگ تر از تاتوی اصلی است.
  • با کمک تاتوکار طرحی را ایجاد کنید که با ویژگی های طرح قبلی همخوانی داشته باشد.
  • اکثر تاتوهای پوششی بمنظور پوشش تاتوی قدیمی رنگی ایجاد می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید