مجله تاتو مارکت

قطعات ماشین تاتو

تاتو مارکت- قطعات ماشین تاتو

در شکل های زیر می توانید همه قطعات دستگاه تاتو کویلی و روتاری را ببینید. البته همه دستگاه های روتاری طرح بندی یکسانی را ندارند اما شامل همین اجزاء می باشند و عملکرد یکسانی دارند.

تاتو مارکت- قطعات ماشین تاتو                                     تاتو مارکت- قطعات ماشین تاتو

دیدگاهتان را بنویسید