مجله تاتو مارکت

طراحی تاتو آستینی

تاتو مارکت- طراحی تاتو آستینی

آشنایی با طراحی تاتو آستینی

در مورد تصاویر و سمبل هایی که برایتان مهم هستند فکر کنید. لیستی از تصاویر، سمبل ها و کلمات با معنی که می توان از آنها روی آستین کار کرد را تهیه کنید. به علایق، ارزش ها و علائمی که در آینده از وجوشان روی بدن ناراحت نمی شوید فکر کنید.

آستین را در چندین جلسه تاتو کنید

چنین تاتویی نیازمند چندین سطح از جزئیاتی هست که انجام آن در یک جلسه غیر ممکن است.

الگوها و تصاویری را انتخاب کنید که می توان به آن افزود

تصاویر بزرگ با الگوهای کوچکتر حسی از ترکیب را به آستین می دهد. در اولین تاتو می بایست قسمتی روی اولین آستین ایجاد و بعدا بقیه طرح افزوده شود.

رنگ هایی را بکار ببرید که براحتی انسجام تکرار می شوند

انتخاب رنگ های پایه، ساده در مقابل محو شدن مقاومت می کنند و به  آستین یکنواختی می دهند.

طراحی آستین

هنرمند خوب به شما برای طراحی کل آستین کمک می کند، حتی اگر نخواهید یکدفعگی همه را تاتو کنید. لیستی از ایده های خود را به او ارائه دهید و از او بخواهید تا طرحی کشیده و درباره رنگ، فضا، یکپارچگی و دیگر عناصر با شما مشورت کند.

 

دیدگاهتان را بنویسید