مجله تاتو مارکت

سایه لب متناسب با تن پوست ( تاتوی لب )

تاتو مارکت- سایه لب متناسب با تن پوست ( تاتوی لب )

برخی صورت ها خودشان را با لب های قرمز روشن بهتر نشان می دهند. رنگ های لب به تن پوست بستگی دارد طوریکه فهمیدن تئوری رنگ قبل از تصمیم تاتو مهم است.

بعنوان قانون عمومی تشخیص تن پوست به انتخاب پیگمنت لب کمک می کند:

تشخیص تهرنگ پوست:

به رگ های مچ تان نگاه کنید. اگر آبی هستند دارای ضمینه ای سرد هستید (تهرنگ های صورتی). اگر سبز است دارای تنی گرم هستید (تهرنگ های زرد). اگر هم آبی و هم سبز است دارای تنی طبیعی هستید.

تشخیص دهید که چه سایه هایی مناسب شما هستند:

تهرنگ زرد با رنگ های گرم و تهرنگ های صورتی با رنگ های آبی یا ارغوانی کار می کنند.

سعی و خطا:

چند رژلب را امتحان کنید و در مورد آن روی پوست فکر کنید.
در مورد سایه های هلویی که می تواند در روز مناسب باشد. از سایه های تیره قهوه ای یا کبود اجتناب شود که تضاد زیادی با پوست دارد.

 

پوست تیره:

پوست های خیلی تیره دامنه انتخاب زیادی برای رنگ لب دارند. از سایه ها یا پیگمنت های مرجانی با عامل نارنجی برای برجستگی رنگ استفاده کنید. از رنگ های گچی یا خیلی سفید دوری کنید.

 

پوست زیتونی:

اگر پوست تان زیتونی است دارای تن های طبیعی یا گرم هستید. بدنبال قرمزی غروب خورشید، مرجانی و کهربایی باشید. از رنگ های ارغوانی که روی پوست به زردی می زند دوری کنید. قهوه ای خیلی مناسب است.

 

تهرنگ های زرد:

برای این افراد قرمز مایل آبی مناسب است.

 

تهرنگ های صورتی:

رنگ های هلویی برای جلوه طبیعی مناسب است.

دیدگاهتان را بنویسید