مجله تاتو مارکت

دستورالعمل مراقبتی بعد از پاک کردن تاتو

تاتو مارکت- دستورالعمل مراقبتی بعد از پاک کردن تاتو

قسمت مورد عمل می بایست همه مدت خشک بماند. رطوبت ناشی از گلبول های سفید خون یا ریختن تصادفی آب را با گوش پاک کن به آرامی پاک کنید.

پوسته یا زخم روی ناحیه مورد عمل بعد از 7-14 روز بصورت طبیعی کنده می شود. این پوسته ها را نکنید چون احتمال زخم و افزایش مدت درمان را بیشتر می کند. از باند یا نواری برای پوشش ناحیه مورد عمل بمنظور دوش گرفتن استفاده کنید. شنا نکنید، قسمت مورد عمل را در آب فرو نبرید. تماس کوتاه مدت با آب (1- 2 دقیقه) موردی ندارد اما با صابون تماس نداشته باشد. بعد از تماس آب به آرامی با پد تمیز یا خشک کنید. اجازه ندهید پوسته با رطوبت نرم شود.

در صورت عفونت با پروکسید 2% هیدروژن استریل و بعد پماد باسیترسین روی پوست بزنید (لبه های زخم). اگر عفونت هنوز باقی ماند از قرص های آنتی بیوتیک مانند پنسلین استفاده کنید.

بعد از اینکه پوسته ها افتاد ، پوست مورد عمل برای چند هفته قرمز و به آرامی در 2-3 ماه رنگ پوست نرمال می شود. بعد از اینکه زخم ها افتاد، کرم نرم کننده را هر دفعه بعد از شستشو جهت حذف قرمزی و افزایش سرعت ترمیم بزنید.

اگر در دوره ترمیم محل مورد عمل خارش پیدا کرد پوست را نخراشید. ممکن است برای کاهش خارش به پوست ضربه بزنید و از پماد ضد خارش استفاده کنید. خاراندن محل عمل حین فرایند درمان ممکن است سبب زخم شود.

اگر رنگ کاملا در قسمت مورد نظر پاک نشده، فرایند پاکسازی ممکن است بعد از درمان پوست دوباره انجام شود (معمولا بعد از 2 ماه).

ناحیه مورد عمل می تواند بعد از درمان پوست دوباره تاتو شود (معمولا بعد از 2ماه). تاتوی دوباره بعد از پاک کردن آرایش دائم خیلی متداول است.

دیدگاهتان را بنویسید