مجله تاتو مارکت

تیغ یو

تاتو مارکت- تیغ یو

از تیغ یو، برای نیم هلال زدن تار موهای تاج ابرو استفاده می شود.

تاتو مارکت- تیغ یو

عدد پشت اسم سوزن تراکم سوزن ها را نشان می دهد، مثلا سوزن ۱۸U، یعنی این تیغ شامل ۱۸ سوزن ریز و ظریف است که به حالت نیم دایره کنار هم قرار گرفته اند.
توجه داشته باشید که هر چه پوست مشتری نازک تر باشد از سوزن بلید با تعداد سر کمتر استفاده می شود و بر عکس، هر چه پوست مشتری ضخیم تر باشد، از سوزن با تعداد سر بیشتر مثلا ۱۸ سر استفاده می شود.
در جلسه نخست از سوزن بلید با سری بیشتر و در جلسه ترمیم غالباً از سوزن های با سری کمتر استفاده می شود.

تاتو مارکت- تیغ یو

دیدگاهتان را بنویسید