مجله تاتو مارکت

تمرین با ماشین تاتو

تاتو مارکت- تمرین با ماشین تاتو

تمرین روی میوه: میوه ها شبیه پوست هستند. ارزان تر و در دسترس تر از دیگر گزینه هاست.

برخی از میوه ها برای تمرین با ماشین تاتو:

  • موز
  • خربزه
  • گریفروت
  • ماشین تاتو

 

تمرین روی پوست مصنوعی: پوست مصنوعی برای تازه واردان توصیه می شود.

 

خرید پوست بزرگ خوک برای تمرین و تجربه: پوست خوک تقریبا نزدیک پوست انسان است و می توانید تمرینی واقعی تر از میوه یا پوست مصنوعی داشته باشد. روی پوست خوک را برای کنترل بهتر عمق سوزن تمرین کنید.

 

عمق صحیح تاتو: پوست انسان شامل سه لایه است. لایه بالایی پوست (لایه اپیدرمی) که شامل پنج لایه است. رنگ تهنشین شده در لایه بالایی به تدریج محو می شود. عمق هدف در هنگام تاتو می بایست لایه وسط باشد (درمی) که یک تا دو میلیمتر زیر پوست است.

توجه: رفتن به عمق زیاد پوست موجب درد مشتری می شود و احتمال عفونت را بیشتر می کند.

دیدگاهتان را بنویسید