مجله تاتو مارکت

تعداد سر سوزن تاتو

تاتو مارکت- تعداد سر سوزن تاتو

این عدد به تعداد سوزن های گروه شده اشاره دارد. برای تاتو از 1 تا 100 سر سوزن پیشنهاد می شود. متداول ترین سوزن تاتو شامل 3، 5، 7، 9، 13 یا 15 سر می باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید