مجله تاتو مارکت

بافت و سازگاری نوک سوزن تاتو

تاتو مارکت- بافت و سازگاری نوک سوزن تاتو

بافت نوک سوزن مشخص کننده کل مخروطی سوزن است که اگر صیقلی نباشد می تواند جوهر بیشتری را نگه دارد.

سوزن های گرد سازگاری بیشتری با نوک های لوزی و گرد دارند. سوزن های فلت و مگنوم سازگاری بیشتری با نوک های فلت یا صاف دارند.

دیدگاهتان را بنویسید