مجله تاتو مارکت

انواع سوزن تاتو و کاربرد آنها

تاتو مارکت- انواع سوزن تاتو و کاربرد آنها

سایه زن گرد

 • سر سوزن ها از هم فاصله دارند و مخروطی سوزن بلند یا متوسط است.
 • بعد از طرح کلی برای پر کردن و سایه زدن قسمت های کوچک استفاده می شود.
 • معمولا مخروطی متوسط برای رنگ کردن استفاده می شود. امکان تماس سوزن بیشتر با پوست جهت تزریق پیگمنت بیشتر را فراهم می کند.
 • مخروطی بلند معمولا برای سبک سیاه و خاکستری استفاده می شود و امکان تاتو با سرعت بیشتر و زخم کمتر.

 

خط زن گرد

 • سر سوزن های فشرده با مخروطی های متوسط یا بلند
 • برای ایجاد طرح تاتو استفاده می شود.
 • معمولا مخروطی متوسط برای خطوط پررنگ استفاده می شود و امکان تماس بیشتر سوزن با پوست بمنظور تزریق بیشتر پیگمنت را فراهم می کند.
 • مخروطی های بلند برای خطوط نازک استفاده می شود و روی پوست با کمترین زخم زمان بیشتری را می برد.

خط زن گرد کیپ

 • گروه سوزن خیلی نازک و کیپ با مخروطی خیلی بلند
 • برای کار روی جزئیات و خطوط نازک استفاده می شود
 • مخروط خیلی بلند که امکان تماس کمتر با پوست بمنظور ایجاد تیزی یکنواخت و ظرافت بیشتر خطوط را فراهم می کند.

 

RLXT: برای ایجاد خطوط نازک تر و کار در فضاهای تنگ تر استفاده می شود.

RLXP: برای ایجاد نازک ترین خط استفاده می شود.

فلت

 • معمولا با 3-9 سر سوزن کنار هم و بدون فاصله خالی
 • برای سایه زدن، پخش و جزئیات

 

مگنوم

 • دو ردیف سوزن که به شکل صاف قرار گرفته است.
 • برای پر کردن، پخش و سایه گذاری تاتو بعد از طرح کلی استفاده می شود.
 • مخروطی متوسط برای رنگ آمیزی بکار می رود که امکان تماس بیشتر سوزن با پوست را بمنظور تزریق پیگمنت بیشتر می دهد.
 • مخروطی بلند برای سیاه و خاکستری استفاده می شود که با کمترین زخم زمان بیشتری می برد.

M1: برای پر کردن فواصل زیاد ، پخش و سایه گذاری استفاده می شود.
سوزن تاتو

M1C: روی پوست ملایم تر است بنابراین نواحی شکننده را بهتر پر، پخش و سایه گذاری می کند.
سوزن تاتو

M2: پر کردن ، پخش و یا سایه گذاری نواحی بزرگ تر را سریع تر از مگنوم های استاندارد انجام می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید