مجله تاتو مارکت

آموزش نحوه تنظیم سرعت دستگاه تاتو کویل

تاتو مارکت- آموزش نحوه تنظیم سرعت دستگاه تاتو کویل

چگونه سرعت دستگاه تاتو را افزایش دهیم؟

1-استفاده از میله آرماتور سبکتر

2-کاهش فاصله نقطه اتصال (محلی که با فنر جلو برخورد می کند)

3-کاهش فاصله بین بالای کویل جلو و پایین میله آرماتور

4-استفاده از فنر جلو سنگین تر

5-کاهش دورهای سیم پیچ ها

6-استفاده از فنر عقب نرم تر

7-افزایش ولتاژ (آخرین راه حل)

 

چگونه سرعت دستگاه تاتو را کاهش دهیم؟

1-استفاده از میله آرماتور سنگین تر

2-افزایش فاصله بین بالای کویل جلو و پایین میله آرماتور

3-افزایش فاصله نقطه اتصال  (جاییکه با فنر جلو برخورد می کند)

4-استفاده از فنر جلو نرم تر

5-بیشتر کردن دور سیم پیچ ها

6-افزودن مقاومت فنر عقب

7-استفاده از خازن با ظرفیت بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید