مجله تاتو مارکت

کنترل عمق سوراخ در پاکسازی تاتو

تاتو مارکت- کنترل عمق سوراخ در پاکسازی تاتو

سوراخ کردن در عمق تاتو نرمال بسیار مهم است. سوارخ عمیق تر می تواند پاک کردن پیگمنت های تاتو را تسهیل کند اما خطر زخم شدن بیشتر می شود. اکثر اوقات عمق پیگمنت پوست ناشناخته است و حدس آن سخت است.

در ابتدا بهتر است عمق پیگمنت را از عمل اول یافته و بعد در مورد عمل دوم تصمیم گیری کرد (عمیق تر است یا نه). در عمل سوسپانسیون ریموور می تواند پیگمنت تاتو را به بالای سطح پوست هل دهد. بعبارت دیگر پیگمنت های تاتو ممکن است بعد از اولین عمل به بالا حرکت کرده طوریکه در عمل بعدی می تواند پاک شود (حتی اگر عمق سوراخ مشابه عمل اول باشد).

 

عمق تاتو

اگر پیگمنت تاتو در پوست خیلی عمیق باشد و ناحیه قابل ملاحظه باشد اجتناب از زخمی شدن سخت است. در این مورد نباید سعی در پاکسازی بدون اجتناب از مشکل کرد.

دیدگاهتان را بنویسید