مجله تاتو مارکت

کاربن تاتو

تاتو مارکت- کاربن تاتو

کاربن تاتو
تاتو مارکت- کاربن تاتو

این محصول برای پرینتر های حرارتی و همچنین به صورت دستی استفاده می شود.
کاغذ استنسیل(کاربن تاتو) چیست ؟
کاغذ استنسیل که به نام کاربن تاتو بدن و کاغذ چاپ طرح تاتو نیز شناخته می شود در مرحله اول ، یعنی شابلون سازی طرح تاتو استفاده می شود این کاغذ شامل سه برگه : کاربن ، محافظ کاربن و برگ های پشت و روی کاربن هست .

روش استفاده از کاغذ استنسیل و شابلون سازی
1. طرح مورد نظرتان را پرینت بگیرید
2. سپس طرحی که پرینت گرفتید را بر روی سمت کاربن دار کاغذ استنسیل گذاشته و آن را فیکس کنید.
3. حال با استفاده از یک خودکار روی تمام خطوط اصلی طرح و جزئیات مورد نظرتون بکشید
4. حال تمام خطوطی که در مرحله قبل رسم کردید دقیقا پشت برگه ای که از طرح پرینت گرفتید شابلون شده است و آماده انتقال روی پوست می باشد

دیدگاهتان را بنویسید