مجله تاتو مارکت

چگونه خودتان را تاتو کنید (تاتو کردن)

تاتو مارکت- چگونه خودتان را تاتو کنید (تاتو کردن)

تجهیزات را استریل کنید: خطر اصلی تاتو در خانه احتمال عفونت است. همه چیزها را تا جای ممکن تمیز کنید و از وسایل و تجهیزات نو و استریل شده استفاده کند.

  • سوزن تان را استریل کنید. فقط قبل از اینکه خودتان را تاتو کنید سوزن را در ظرف آب انداخته و بمدت پنج دقیقه بجوشانید. بعد آن را بیرون اورده و اجازه دهید روی دستمال حوله ای تمیز خنک شود. بعد در الکل مالشی فرو برده و بادقت با حوله جدید خشک کنید.
  • رنگ را به نحو تمیزی بریزید. ظرف رنگ را که در الکل مالشی فروبردید با حوله کاغذی تمیز کنید و بعد مقدار کمی رنگ بریزید.
  • یک لیوان شیشه ای آب برای نظافت سوزن حین فرایند لازم دارید.
  • دستکش های لاستیکی تمیزی را بپوشید و بصورت منظم تعویض کنید.

برای شروع سوزن را با رنگ بارگیری کنید. سوزن را هنگام شروع تاتو در رنگ بزنید. تاتو گان را روشن کنید و سوزن را با خط راهنما تنظیم کنید.

  • هرگز سوزن را قبل از روشن شدن به پوست نچسبانید.
  • با دست دیگر پوست را تا جای ممکن صاف نگهدارید.
  • برخی گان های تاتو می تواند رنگ را اتوماتیک بارگیری کنند. اگر از این گان ها دارید لازم نیست سوزن را در رنگ فرو ببرید.

 

سوزن را در پوست فشار دهید. هل دادن سوزن تاتو بصورت خیلی عمیق خیلی سخت است اما لازم است مطمئن شوید که سوزن به اندازه کافی فرو رفته است (حداقل چند میلی متر). کاری که شما انجام می دهید حرکت سوزن در امتداد طرح است.

  • پوست می بایست در هنگام کار کشیده شود. اگر خونریزی زیاد داشته باشید، سوزن خیلی عمیق است.
  • بخاطر اینکه دیدن سوزن سخت است، بهتر است سوزن را کج نگهدارید.

نمای کلی طرح را بکشید. سوزن را به آرامی در خط استنسیل حرکت دهید. رنگ اضافی را پاک کنید و ادامه دهید.

  • پر کردن تاتو را ادامه دهید.

 

قلم را تمیز نگهدارید. قبل از فرو کردن سوزن در رنگ، آن را خیس کنید. رنگ اضافی سوزن را تمیز کنید. کار را متوقف و دوباره سوزن را با حوله کاغذی و الکل مالشی تمیز کنید. مطمئن شوید که قبل از ادامه رنگ خشک شده است.

 

دیدگاهتان را بنویسید