مجله تاتو مارکت

نحوه تنظیم دستگاه تاتو برای خط و سایه

تاتو مارکت- نحوه تنظیم دستگاه تاتو برای خط و سایه

آشنایی با نحوه تنظیم دستگاه تاتو برای خط و سایه :

استفاده از یک گان تاتو برای سایه و خط امکان پذیر است اما اینکار مستلزم جدا کردن گان و تغییر تنظیمات بین مراحل سایه و خط است. گرچه پیشنهاد می شود از دو گان تاتو استفاده شود که هر کدام برای سرعت و عمق سوزن صحیح تنظیم شده باشد.

  • تنظیم گان تاتو برای کار خطی

میله آرمیچر (میله ای ضخیم بالای کویل) را کشیده و فاصله بین فنر جلویی میله آرمیچر و پیچ اتصال را امتحان کنید. این فاصله را با چرخش پیچ اتصال تا زمانیکه فاصله بین نوک پیچ و فنر جلویی میله آرمیچر کمی بیش از 1mm شود تنظیم کنید.
تیوب سوزنی مناسبی را به گان تاتو متصل کنید. میله سوزن را در تیوب وارد و انتهای حلقه میله سوزن را روی واشر فیت کنید. نوار لاستیکی را دور گان بپیچید (دور پشت فرم و جلوی میله سوزن) تا جلوی لرزش و حرکت جانبی میله سوزن را بگیرد. در حالی که میله آرمیچر در حال کشش است ، سوزن را با لوپ امتحان کنید.برخی دستگاه ها ولتاژ را نشان می دهند. شش ولت مناسب خط اندازی است. اکثر هنرمندان صدای گان را با دقت گوش می دهند و سپس ولتاژ را تنظیم می کنند.
سوزن را در حالیکه گان تاتو فعال است بررسی کنید. سوزن در حال حرکت می بایست در یک ستون بنظر برسد. اگر در چند ستون دیده می شود، نوار لاستیکی روی میله سوزن محکم کنید تا حرکت جانبی کاهش یا حذف شود.

  • تنظیم گان تاتو برای سایه اندازی

فاصله بین میله آرمیچر و پیچ اتصال را حدود 2mm تنظیم کنید. تیوب سوزن را برای سایه اندازی به گان تاتو متصل کنید. میله سوزن را وارد تیوب کرده ایمن سازید. نوک سوزن را با ذره بین امتحان کنید و تیوب سوزن و نوار لاستیکی را بنحو مناسبی تنظیم کنید (همانند گان خطی).سرعت دستگاه تاتو را برای سایه اندازی تنظیم کنید. سایه گذاری مستلزم سرعت کمتر از خطی است. سرعت را با چشم و گوش تنظیم کنید.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

دیدگاهتان را بنویسید