مجله تاتو مارکت

نحوه استفاده از کاغذ انتقال طرح (استنسیل)

تاتو مارکت- نحوه استفاده از کاغذ انتقال طرح (استنسیل)

استنسیل کاغذی است که هنرمند تاتو از آن برای انتقال طرح برای انجام تاتوی واقعی استفاده می کند. متداول ترین روش استفاده از این کاغذ نوع ترموگرافی انتقال طرح به پوست است. اما همچنین می توان کاغذ قابل چاپ در برخی پروژه ها استفاده کرد.

استفاده از کاغذ انتقال طرح ترموگرافی :

  • ایجاد طرح تاتو با مداد :

طرح تاتو را روی صفحه ای معمولی با مداد بکشید. این طرح می بایست دقیقا همان تاتوی مورد نظرتان باشد، چون طرح دقیقا به کاغذ استنسیل منتقل می شود.

طرح اصلی را زیر کاربن قرار دهید. کاغذ استنسیل شامل سه برگ است. صفحه زیری که شامل کاغذ کاربنی و صفحه بالایی، جایی که کپی کاربن دیده می شود. کاغذ به همراه طرح اصلی را زیر کاربن و بالای صفحه ی زیری قرار دهید.

کپی کاربن را از دیگر کاغذها جدا کنید. زمانیکه کاغذ میان پرینتر حرکت می کند، دقیقا طرح اصلی روی کاغذ بالای کاربن کپی می شود.

کربن بالای کاغذ را بردارید. کپی کاربن را در جایی که مشتری خواهان تاتو هست قرار دهید. از مشتری برای تایید محل مناسب سئوال کنید.

پوست مشتری را با آب صابون خیس کنید. مخلوط آب صابون می بایست بقدر کافی صابون داشته باشد که کف کند. پارچی ای در آب صابون فرو برده و بعد در محلی که قرار است تاتو شود بمالید.

کپی کاربنی را روی پوست مشتری فشار دهید. زمانیکه پوست مشتری با آب صابون خیس شد، کپی کاربنی را فشار دهید.

کپی کاربنی را بردارید, بعد از برداشتن می بایست طرح منتقل شده را ببینید. اگر متوجه شدید که طرح نیافتاده کپی کربنی را گذاشته و کمی بیشتر فشاردهید.
اگر مشتری از محل تاتو ناراضی بود، این مراحل را دوباره تکرار کنید. در اینصورت طرح روی پوست را با الکل مالشی و پنبه خشک کنید.

 

دیدگاهتان را بنویسید