مجله تاتو مارکت

عمل تاتو

تاتو مارکت- عمل تاتو

پیروی کردن از دستورات بهداشتی تاتو: این دستورات شامل شستن دست ها و پوشیدن دستکش های جراحی است. مطمئن شوید که فضای مورد استفاده تمیز و بخوبی نگهداری شده است.

 

از اتوکلاو برای همه تجهیزات مورد نیاز استفاده شود: اتوکلاو ماشینی برای استریلیزه تجهیزات است. می بایست تجهیزات تان را در حضور مشتری استریلیزه کنید. این فرآیند را برای مشتری توضیح دهید تا از سلامت و بهداشت کار اطلاع داشته باشد.

 

پوستی که می خواهید تاتو کنید آماده کنید: می بایست ناحیه تاتو را شیو و ضدعفونی کنید. می بایست سعی کنید به منظور اجتناب از التهاب یا برش پوست، مو را در جهت رویش اصلاح کنید.

 

از راهنمای تاتو استفاده کنید: قبل از تاتو دقیق، استنسیل طراحی را روی پوست مشتری بمنظور راهنمایی منتقل کنید. اینکار مانع اشتباه می شود. پوست را حین انجام اینکار سفت نگه داشته طوریکه تصویر استفاده شده بصورت طبیعی بکار رود.

 

ایجاد طرح کلی از طرح مورد نظر: با استفاده از رنگ و سوزن تک نوک شروع کنید. طرح کلی مشتری را برای آماده سازی قسمت های مرکزی کامل کنید. در ادامه می بایست ناحیه مورد نظر را تمیز کنید.

 

داخل طرح را تاتو کنید: در اینجا لازم است خطی سینگل و پهن تر از خط اولیه ایجاد کنید. لازم است از رنگ غلیظ تر و ست متفاوتی از سوزن ها برای این بخش از فرآیند استفاده کنید.

  • این قسمت را دوباره بعد از کامل کردن دومین ست خطوط تمیز کنید.

خطوط طرح تان را همپوشانی کنید: الان که داخل و خارج طرح تان را تاتو کردید، می توانید از رنگ برای تضمین عدم وجود هیچ فاصله ای دوباره همپوشانی کنید.

  • الان تاتو پایان یافته است اما هنوز لازم است این قسمت را یک بار دیگر قبل از باند پیچی تمیز کنید.

دیدگاهتان را بنویسید