مجله تاتو مارکت

ریموور تاتو

تاتو مارکت- ریموور تاتو

پیگمنت های تاتو اکسیدهای فلزی غیر ارگانیکی مانند اکسیدهای آهن، کربن سیاه، اکسید کروم یا دی اکسید تیتانیوم و … است. این اکسیدهای فلزی غیر ارگانیک در آب و اکثر محلول های ارگانیک غیر قابل حل هستند. بنابراین این مواد می توانند بعد از اینکه در پوست قرار گرفت برای مدت زیادی باقی بماند.

ریموور تاتو حاوی اکسیدهای فلزی قلیایی و انتقالی با فرمول خاصی بصورت معلق است که اندازه ذرات شان شبیه پیگمنت های تاتو است. اکسیدهای فلزی ریمورر از نظر ویژگی های شیمیایی – فیزیکی خیلی شبیه پیگمنت های تاتو است طوریکه بصورت شیمیایی براحتی با آنها ترکیب و تماس پیدا می کنند (در پوست). پیگمنت های تاتو به تدریج با سوسپانسیون ریموور یکی می شود. ریموور با پوست ناسازگار است طوریکه پوست آن را برگشت می زند. بعد از اینکه پیگمنت های تاتو با سوسپانسیون ریموور ادغام شدند، پوست مخلوط را به سطح پوست برگشت می زند (ایجاد پوسته و زخم که از پوست جدا می شود).

سوسپانسیون ریموور را همانند فرایند تاتو با گان های تاتوی کویلی یا دستگاه روتاری می زنند.

فرایند پاکسازی شامل چهار مرحله است:

مرحله 1: استفاده از بی حسی موضعی.

مرحله 2: زدن ریموور از طریق تاتو.

مرحله 3: اجازه دهید تا ریموور خشک شده و پوسته یا زخم را شکل دهد.

مرحله 4: سرانجام لایه های پوسته ریخته و دوره ریکاوری پوست شروع می شود.

مرحله 1 و 2 معمولا نیم تا 1.5 ساعت طول می کشد (به اندازه قسمت پاک سازی شده بستگی دارد). مرحله 3 معمولا 7 تا 25 روز طول می کشد (به عمق استفاده ریموور بستگی دارد). مرحله 4 معمولا 1-3 ماه طول می کشد . بعد از اینکه پوسته ها ریختند پوست قرمز و در لبه ها متورم می شود. این زخم نیست و درمان خواهد یافت.

زمانیکه پیگمنت های تاتو یا آرایش دائم در عمق کم پوست قرار دارند (بین پوست بالایی و بالاتر از غشاء میانی پوست) درمان و رسیدن به نتیجه مطلوب و احتمال زخم شدن به حداقل می رسد و بعد از افتادن پوسته ها، پوست قرمز می شود. پوست به تدریج در 1-3 ماه به حالت نرمال بر می گردد.

ریموور تاتو

مدت زمان تاتوها تاثیری بر فرایند پاکسازی ندارد. البته تاتوهای جدید (کمتر از یکسال) ممکن است راحت تر پاک شوند.

پیگمنت های تاتوی بدن در عمق بیشتری از پوست قرار دارند (بین بالای غشای میانی پوست تا وسط غشای میانی پوست). فرایند استخراج سخت تر و شکاف پوست عمیق تر است و منجر به زخم یا قرمزی پف کرده می شود (گاهی اوقات بهمراه تاول). همه میزان موفقیت براساس بکر بودن تاتوها است (قبلا از ریموور برای پاک کردن تاتو استفاده نکرده باشید). پاک کردن تاتو با لیزر می تواند بافت پوست یا ویژگی های شیمیایی پیگمنت های تاتو را تغییر دهد.

بمنظور به حداقل رساندن زخم های ناخواسته سعی نکنید همه پیگمنت های تاتو را با سوراخ کردن عمیق پاکسازی نکنید و می بایست در چندین جلسه پاک سازی شود. در این جا می بایست سوراخ کاری در عمق نرمال کنترل شود و از نیدلینگ در عمق زیاد اجتناب شود. براساس نتیجه اولین درمان در مورد طریقه دومین درمان بعد از ترمیم کامل پوست تصمیم بگیرید. مشاهده شده است که پیگمنت های تاتو در عمق (زیر عمق نیدلینگ) می تواند بعد از درمان بالا بیاید. پیگمنت های عمیق تر ممکن است در درمان های دوم یا بیشتر با همان عمق پاک سازی شوند. تاتوها بعد از 3 تا 6 جلسه درمانی حذف می شوند.

می توان گفت که مراقبت های بعد از عمل نقش مهمی را بازی می کند. پاکسازی نامناسب پوسته ها باعث عفونت و زخم شدن پوست می شود.

دیدگاهتان را بنویسید