مجله تاتو مارکت

جواهرات بدن

تاتو مارکت- جواهرات بدن

پیرسینگ

پیرسینگ میان گوشت قرار می گیرند و بصورت صاف یا منحنی هستند. ناف ها و ابروها نیازمند آویزهای منحنی است. تیتانیوم یا شیشه نسبت به استیل کمتر توسط بدن پس زده می شوند و بدن راحت تر آنها را قبول می کند.

مطمئن شوید که آویزها به اندازه کافی بزرگ هستند. اندازه های 14 یا 16 استاندارد هستند و اندازه های کوچک تر بیشتر توسط بدن قبول نمی شوند. پس بزرگترین اندازه ممکن را انتخاب کنید.

اگر فکر می کنید بدنتان جواهر را پس زده است، خودتان آن را برندارید. چون برداشتن جواهر می تواند عفونت را وارد پوست کند.

 

دیدگاهتان را بنویسید