مجله تاتو مارکت

انواع بی حسی تاتو

بی حسی تاتو حاوی لیدوکائین است که سریعا عمل کرده و دوام خوبی دارد. اگر بدنبال حداکثر کارایی بی حسی تاتو هستید آن را مستقیما به ناحیه پوستی که می خواهید تاتو کنید بزنید.

 

ژل بی حسی

ژل ها موادی ژله مانند هستند که قبل از تاتو در بی حس کردن پوست موثر هستند. از آنجایی که این ژل در اعماق پوست نفوذ کند می بایست یک ساعت قبل از تاتو استفاده شود. نکته جالب راجع به ژل ها این است که بدون تکرار 2 ساعت کار می کند.

 

اسپری بی حسی موضعی تاتو

اگر ژل ها با مواد ژله ای بی حس می کنند، اسپری ها با لیدوکائین های میان قطرات و بخارهای ریز بی حس می کنند. اسپری بی حسی به محض تماس با پوست عمل می کند و همانند ژل ها 2 ساعت بی حس نگه می دارد.

 

کرم بی حسی

کرم ها مواد نیمه جامدی هستند که همانند ژل ها کار می کند. بعد از استفاده روی پوست فورا جلوی درد را گرفته و مانع رسیدن گیرنده های درد می شود. استفاده از کرم بی حسی راهی مناسب برای تاتوی بدون درد است.

 

پماد ضد درد

پمادها شبیه کرم ها هستند اما این نوع بی حسی بیشتر در حین مراقبت های بعد تاتو استفاده می شود. این پماد ناحیه مورد اثر را از عفونت دور و به درمان کمک می کند.

دیدگاهتان را بنویسید