مجله تاتو مارکت

اجتناب از تورم پیرسینگ غضروفی

تاتو مارکت- اجتناب از تورم پیرسینگ غضروفی

برای جلوگیری از ایجاد تورم، راه کارهای زیر را جدی بگیرید:

مطمئن شوید جواهرات به نحو صحیحی قرار گرفته اند: جواهر شل می تواند به اطراف پرسینگ حرکت کند و غضروف را خراب و سبب شکل گیری تورم شود. بنابراین قرار گیری صحیح جواهر مهم است. در این زمینه از یک فرد حرفه ای کمک بگیرید. می بایست از پوشیدن گوشواره هایی با پروانه پشت که مستعد تورم هستند جلوگیری کنید.

هرگز برای سوراخ کردن از گان استفاده نکنید. گان های پیرسینگ هرگز نباید برای پیرسینگ های غضروفی استفاده شوند. گان ها جواهر را میان پوست فشرده می کند که غضروف گوش را خراب و سبب شکل گیری تورم می شود. بنابراین اگر قصد پرسینگ دارید از این گان ها استفاده نکنید.

اجتناب از ضربه زدن به پیرسینگ: ضربه زدن، گیر کردن مو یا لباس در پیرسینگ ، آن را به اطراف حرکت داده و سبب تورم می شود. برای جلوگیری از گیر کردن مو، موهای بلند را ببافید یا گره بزنید.

دیدگاهتان را بنویسید